';

Categories

  • No categories

Mgr. Marián Uvaček, PhD.
osobný tréner

vek 43 rokov
Bratislava

Celý život športujem so srdcom. Šport som miloval ako študent a profesionálny športovec a stal sa mojím poslaním v profesii trénera a vysokoškolského učiteľa.

Vzdelanie
–  FTVŠ UK – odbor trénerstvo
– postrgraduálne štúdium a dizertačná práca vo vednom odbore športová kinantropológia

Skúsenosti

– diplomovaný tréner volejbalu s dlhoročnými skúsenosťami (Bundesliga Rakúsko)
– vysokoškolský učiteľ telesnej výchovy (STU)

Klientom ponúkam individuálny prístup a variabilnosť s použitím TRX, bossu, tréningu s vlastnou hnotnosťou ale aj klasické posilňovanie so závažím.

Pripravím špeciálny kondičný tréning, tréning prípravných a dokonaľovacích herných činností hráča vo volejbale a beachvolejbale, ponúkam sparing partnerstvo.

Som vyznávačom otudoorovych športov.

Základná vstupná diagnostika + priebežné hodnotenie rastu výkonu

Než začneme s pravideľnými tréningami, nastavím vám smer rastu, výkonnosti a tréningový plán presne podľa vašich predstáv a dispozícií. Veľa nám napovie vstupná diagnostika:

výška, hmotnosť, obvodové miery, BMI (Index vyjadrujúci pomer medzi telesnou hmotnosťou a druhou mocninou telesnej výšky. Index je indikátorom rizika vzniku obezity.), WHR (Hodnotí  pomer medzi obvodom pása a obvodom bokov. Naznačuje riziko vzniku srdcovo-cievnych a iných ochorení.), percento tuku,  základné parametre funkčnej zdatnosti na bicyklovom ergometri a pod.

Všetky tréningy vám budem priebežne monitorovať, aby ste mali záznamy o svojom výkonnostnom raste.

Pravidelne budeme tiež kvantifikovať vašu rastúcu výkonnosť metódami ako pri vstupnej diagnostike. Jasné merateľné výsledky sú nielen mojou informáciou pre úpravy a doľaďovanie tréningov, ale aj skvelou motiváciou k vašim ďalším tréningom.

obr03

Individuálny tréning

zameraný na rozvoj silových, rýchlostných, vytrvalostných a koordinačných  schopností, nastavený podľa vašich priorít a predpokladov

obr02

Tvarovanie postavy

zapojené do programu pri všetkých tréningoch pestrým spôsobom, ktorý vás bude baviť

obr01

Core tréning

na rozvoj vášho telesného jadra, čiže svalov brucha a chrbta, dôležitého pre vaše silové, rýchlostné, vytrvalostné a koordinačné schopnosti

obr04

Funkčný tréning

pozostávajúci z cvikov, pohybov a aktivít, ktoré sú využiteľné v každej minúte vášho života. Týmto tréningom budete vedený k efektívnemu zapájaniu viacerých svalov súčasne, aby ste si osvojili návyk zdravých a efektívnych pohybov pri športe, ale aj pri bežných každodenných činnostiach.

obr08

Špeciálny kondičný trening

využívajúci všetky dostupné prostriedky na zvýšenie individuálnej výkonnosti uplatniteľnej aj v kolektívnych športoch.

Zároveň ide o ideálny doplnkový typ tréningu rozvíjajúci všetky svalové partie a výkonnosť jednotvárne trénujúceho športovca.

obr11

Zdokonaľovanie herných činností

nácvik a zdokonalovanie herných činností jednotlivca
vo volejbale a v beachvolejbale

obr10

Tímová práca  a pracovná kondícia

určenie správneho sedenia v práci, nácvik krátkeho zdravotného športu na stoličke pre zdravý chrbát  a jasnú myseľ

obr05

Sparing partnerstvo

v tenise, badmintone,  beachvolejbale

obr07

Outdoorové športy

ako vyznávač outdoorových športov spestrujem tréningy hlavne o horskú cyklistiku a beh

obr06

Organizácia športových podujatí

organizujem splavy, cyklovýlety a lyžiarske kurzy